Z każdym mijającym dniem świat ewoluuje, a technologia oferuje lepsze możliwości przeprowadzania różnych operacji. Cloud Computing to jedna z takich technologii, która przyniosła rewolucję technologiczną i zapewniła wiele udogodnień wszystkim właścicielom firm i przedsiębiorstwom. W tym artykule szczegółowo przyjrzymy się chmurze obliczeniowej i mechanizmowi jej działania.

Czym jest chmura obliczeniowa?

Mówiąc najprościej, cloud computing to świadczenie usług internetowych na żądanie, takich jak serwery, pamięć masowa, bazy danych, sieci i inteligencja. Firmy kupują aplikacje oparte na chmurze i uzyskują zautomatyzowane usługi zdalnie. Chmura obliczeniowa jest wykorzystywana głównie przez firmy lub przedsiębiorstwa, które z wielu powodów nie chcą zakładać własnej placówki. Większość firm preferuje przetwarzanie w chmurze, ponieważ jest ono bardziej opłacalne, niezawodne i wydajne.

Weźmy przykład: mają Państwo centrum obsługi telefonicznej, w którym przez cały czas potrzebne są serwery internetowe, pamięć masowa i bazy danych. Trudno jest zorganizować wszystkie te usługi w jednym miejscu, aby zapewnić je swoim pracownikom. W takiej sytuacji korzystają Państwo z opcji chmury obliczeniowej, która pozwala na zdalne zarządzanie wszystkimi usługami internetowymi, bez konieczności martwienia się o nie.

Usługi cloud computing świadczone są w trzech formach:

IaaS (Infrastructure as a Service)

Jak sama nazwa wskazuje, w tej formie chmury obliczeniowej udostępniana jest wirtualna infrastruktura, dzięki której firmy mogą wykonywać wszystkie swoje operacje. IaaS ułatwia wszystkie usługi IT, takie jak przechowywanie, tworzenie kopii zapasowych, serwery wirtualne, sieci i odzyskiwanie danych dla użytkowników.

PaaS (Platform as a Service)

PaaS to rodzaj usługi w chmurze, w ramach której systemy operacyjne i usługi oprogramowania są dostarczane użytkownikom. Jeśli firma korzysta z platformy jako usługi (PaaS), nie musi martwić się o konserwację, łatanie, planowanie i odnawianie oprogramowania. Chmura zajmie się wszystkimi tymi zadaniami.

SaaS (oprogramowanie jako usługa)

Jest to najpopularniejsza forma przetwarzania w chmurze, ponieważ pozwala każdej firmie lub przedsiębiorstwu być zarządzanym w całości przez dostawcę usług. Firmy, które wynajęły SaaS, nie muszą nic robić z oprogramowaniem, ponieważ chmura zapewnia kompletny produkt.

Zalety chmury obliczeniowej

Istnieje niezliczona ilość korzyści związanych z chmurą obliczeniową, a korzyści te są powodem, dla którego z dnia na dzień przyciąga ona coraz więcej uwagi.

  • Chmura obliczeniowa ułatwia skalowalność usług biznesowych, ponieważ mogą Państwo korzystać z chmury do skalowania usług w górę lub w dół w zależności od obciążenia pracą.
  • Chmura obliczeniowa jest często opłacalna, ponieważ związane z nią koszty są niższe niż tworzenie i zarządzanie wszystkimi „wewnętrznymi” rozwiązaniami.
  • Chmura obliczeniowa dostarcza wszelkiego rodzaju usługi do dowolnej zdalnej lokalizacji, co jest dobrodziejstwem dla firm.
  • Dzięki chmurze obliczeniowej wszystkie firmy mogą bardzo efektywnie korzystać z najnowszych technologii i uzyskiwać do nich dostęp.

Jak działa chmura obliczeniowa?

Aby lepiej zrozumieć, jak działa chmura obliczeniowa, należy najpierw zrozumieć termin „chmura”. Chmura to zdecentralizowane „miejsce”, w którym dane/informacje są udostępniane za pośrednictwem sieci internetowych. Koncepcja ta jest podstawą przetwarzania w chmurze, gdzie bazy danych, pamięć masowa, serwery i inne usługi związane z Internetem są współdzielone w celu prowadzenia działalności.

Aby ułatwić Państwu sprawę, dzielimy operacje przetwarzania w chmurze na dwie części: front-end i back-end (znane również jako „po stronie klienta” i „po stronie serwera”). Front-end to strona chmury, która znajduje się w rękach użytkowników, a front-end jest połączony z back-endem, z którego czerpie całą energię i zasoby potrzebne do wykonywania swoich operacji. System chmury działa za pośrednictwem kilku systemów, serwerów i pamięci masowej. Cała prawdziwa praca pozostaje na zapleczu, a front-end potrzebuje tylko interfejsu, który będzie prezentował wyniki operacji przeprowadzonych w chmurze.

Obecnie głównymi firmami oferującymi usługi w chmurze obliczeniowej są Amazon (AWS), Google (Google Drive), Apple (iCloud), Microsoft (Azure) i wiele innych mniejszych firm.

Istnieją trzy modele operacyjne chmury obliczeniowej:

Chmura publiczna

W tym modelu roboczym usługi są świadczone za pośrednictwem sieci, która jest otwarta do użytku przez ogół społeczeństwa. Każdy może uzyskać dostęp do chmury przy użyciu własnych danych uwierzytelniających. Usługi przetwarzania w chmurze Amazon i Google są głównymi przykładami chmur publicznych.

Chmura prywatna

Jak sama nazwa wskazuje, w tym modelu infrastruktura chmury jest przeznaczona do pracy dla jednej prywatnej organizacji. Tylko firmy z dostępem do chmury mogą się z nią łączyć i wykonywać wymagane operacje. Model ten jest czasami uważany za bezpieczniejszy i wydajniejszy niż chmura publiczna.

Chmura hybrydowa

Chmura hybrydowa to połączenie chmury publicznej i prywatnej. Chociaż jest to połączenie, oba modele pozostają oddzielnymi podmiotami i mogą współdzielić zasoby tylko w sytuacjach awaryjnych. Główną zaletą chmury hybrydowej jest to, że korzystają Państwo z bezpieczeństwa i poufności chmury prywatnej. Chmura publiczna jest zawsze do Państwa dyspozycji w przypadku uszkodzenia danych.

Dlaczego warto korzystać z chmury obliczeniowej w biznesie?

Jest to najważniejsze pytanie, jakie zadają sobie właściciele firm, zwłaszcza ci nowi w tym sektorze. Chmura obliczeniowa jest generalnie nowością dla tych firm i pozostają one zdezorientowane, jak ją wdrożyć. Wyjaśnijmy niektóre z kluczowych korzyści, jakie Państwa firma może zyskać dzięki chmurze obliczeniowej.

Dostęp do najnowszych technologii

Wiele firm na całym świecie nie jest w stanie nadążyć za najnowszymi technologiami. Zwłaszcza w czasie pandemii wiele firm walczy o przetrwanie i nie ma budżetu na wdrożenie wszystkich najnowszych technologii. Chmura obliczeniowa oferuje platformę do korzystania z najlepszych i najnowszych technologii, z których korzystają wszystkie gigantyczne firmy, po prostu płacąc za usługę.

Skalowalność biznesowa

Wszystkie firmy doświadczają okresów szczytowych i pozaszczytowych. Pierwszym wymaganiem każdej firmy jest dostosowanie swoich obiektów do okresów szczytowych, ale co z sytuacją, gdy działalność jest powolna? Wiele firm nie może sobie pozwolić na koszty systemu w takich okresach. Chmura obliczeniowa jest tutaj, aby pomóc, ponieważ zawsze będziesz mieć możliwość skalowania usług w górę lub w dół w zależności od potrzeb Twojej firmy. Jest to błogosławieństwo dla firmy, ponieważ pomoże jej przetrwać nawet w najgorszych czasach.

Aktualizacje i integracja

W dzisiejszych czasach każde oprogramowanie na rynku podlega nowym aktualizacjom, niemal codziennie. Posiadając lokalną infrastrukturę, musieliby Państwo wydawać dużo pieniędzy i utrzymywać zespół specjalistów IT, aby mieć oko na aktualizacje i integrację oprogramowania. Chmura obliczeniowa może być korzystna, ponieważ nie trzeba się o to martwić. Po wynajęciu usług w chmurze obliczeniowej cała odpowiedzialność spada na dostawcę usług, a Państwo automatycznie otrzymują wszystkie aktualizacje i integracje z oprogramowaniem.

Niższe koszty

Jest to główny czynnik zachęcający firmy do przenoszenia swoich operacji do chmury. Zakładając własną firmę, trzeba zainwestować ogromną ilość pieniędzy w cały sprzęt, urządzenia i oprogramowanie. Nie wszystkie firmy lub nowi przedsiębiorcy są w stanie tyle zainwestować. W takim przypadku chmura obliczeniowa oferuje najlepszą opcję, ponieważ pomoże skonfigurować całe oprogramowanie i sprzęt bez konieczności utrzymywania dedykowanego zespołu IT.

Nieograniczona pamięć masowa

Do prowadzenia każdej firmy potrzebna jest ogromna ilość pamięci masowej do tworzenia kopii zapasowych wszystkich danych firmy. Przechowywanie wszystkich danych i informacji może kosztować ogromne pieniądze. Ponownie, chmura obliczeniowa jest tutaj, aby pomóc, oferując Państwu nieograniczone możliwości przechowywania danych po bardzo niskich kosztach. Mogą Państwo łatwo i bezpiecznie zarządzać wszystkimi swoimi danymi w chmurze i mieć do nich dostęp w dowolnym momencie.

Elastyczność

Chmura obliczeniowa oferuje kolejną zaletę pod względem elastyczności, ponieważ usługi w chmurze nie są ograniczone do określonej lokalizacji. Usługi te mogą być świadczone w dowolnym miejscu, a Państwo lub Państwa pracownicy mogą z nich korzystać z dowolnego miejsca.

Jakie są zagrożenia bezpieczeństwa związane z chmurą obliczeniową?

Każda technologia ma pozytywne i negatywne aspekty. To samo dotyczy chmury obliczeniowej. Choć zrewolucjonizowała ona branżę technologiczną, nadal ma kilka wad, które powinny zostać przeanalizowane przez ekspertów w celu zminimalizowania ryzyka ich wystąpienia. Oto niektóre z głównych zagrożeń bezpieczeństwa związanych z chmurą obliczeniową.

Utrata danych

Utrata danych jest największym zagrożeniem bezpieczeństwa spowodowanym przez chmurę obliczeniową. Chociaż programiści ciężko pracują, aby wyeliminować ryzyko wycieku danych, nadal ono istnieje. Jak wyjaśniliśmy wcześniej, chmura jest zdecentralizowana, a wszystkie dane znajdują się w jednym miejscu. Podobnie jak w przypadku rozwiązań lokalnych, istnieje ryzyko usunięcia lub uszkodzenia danych z powodu problemów z oprogramowaniem lub dyskiem twardym. Mamy również kilka przykładów awarii chmury skutkujących utratą danych.

Na szczęście jednak usługi w chmurze, które zapewniają przechowywanie danych, zazwyczaj mają odpowiednie rozwiązania dla większości tych kwestii bezpieczeństwa w chmurze, takich jak przechowywanie kopii danych na różnych nośnikach fizycznych, a nawet w lokalizacjach zdalnych. Powszechne są również funkcje historii wersji plików i przywracalne kosze.

Przejęcie konta

Chmura obliczeniowa jest również narażona na przejęcie konta, a kilka instytucji wyraziło zaniepokojenie tym faktem. Przejęcie konta może stać się możliwe, jeśli dane uwierzytelniające konta zostaną skradzione w jakikolwiek sposób. W chmurze jest wielu użytkowników i każdy może próbować wykraść hasło siłą, ponieważ w systemie jest wiele luk. Chociaż podejmowane są wysiłki w celu zabezpieczenia systemu, nie możemy zminimalizować zagrożenia przejęcia.

Widoczność

Jest to kolejne poważne zagrożenie związane z chmurą obliczeniową. Większość firm korzystających z chmury obliczeniowej działa w taki sposób, że firmy wynajęły usługi i rozszerzyły je na swoich pracowników w całym systemie. Właściciele firm mają bardzo małą widoczność działań swoich pracowników, a według badań 60% firm ma bardzo słabą widoczność.

Zagrożenia wewnętrzne

Kolejne istotne zagrożenie dla chmury obliczeniowej pochodzi z wewnątrz systemu. W przeszłości widzieliśmy wiele przykładów, w których ktoś wewnątrz systemu był przyczyną wycieku lub kradzieży danych. To całkiem zrozumiałe, że wszystkie firmy starają się zabezpieczyć swój system i operacje, ale zapominają o kwestiach wewnętrznych.

Blokada dostawcy

Jest to kolejne poważne zagrożenie związane z chmurą obliczeniową. Wszyscy dostawcy usług w chmurze korzystają z usług różnych dostawców, aby przekazywać swoje usługi różnym firmom i przedsiębiorstwom. Dostawcy usług w chmurze nie mogą pozostać lojalni wobec jednego dostawcy przez cały czas; będą musieli się zmienić. W takim przypadku bezpieczeństwo całego systemu będzie zagrożone, ponieważ wszyscy dostawcy oferują różne platformy, a przejście z jednej chmury do drugiej nie będzie łatwe.

Powyżej wymieniono niektóre z głównych zagrożeń bezpieczeństwa związanych z przetwarzaniem w chmurze, ale wykonano wiele pracy, aby chronić system i jesteśmy optymistami, że w niedalekiej przyszłości zobaczymy bezpieczniejszy system.

Kim są główni konkurenci na rynku chmury obliczeniowej?

Podczas pandemii COVID-19 rynek chmury obliczeniowej doświadczył ogromnego boomu z powodu blokad na całym świecie. W tym okresie pojawiło się wiele firm. Poniżej przyjrzymy się niektórym z głównych konkurentów na rynku chmury obliczeniowej.

Amazon Web Services (AWS)

Amazon Web Services jest głównym konkurentem w dziedzinie przetwarzania w chmurze i zapewnia najlepsze usługi w zakresie sztucznej inteligencji, baz danych, serwerów i pamięci masowej. AWS rozwija się każdego dnia, wprowadzając nowe usługi i funkcje. Zwłaszcza podczas ograniczeń, AWS był firmą, która zapewniła schronienie tysiącom firm.

Microsoft Azure

Po AWS, najbardziej zaufanym dostawcą usług w chmurze obliczeniowej jest Microsoft Azure. Zapewnia ona szereg usług, w tym analitykę, pamięć masową i sieci, a każda firma może wybrać usługę odpowiadającą jej potrzebom. Narzędzia oferowane przez Microsoft Azure są kompatybilne ze wszystkimi rodzajami firm, a duża liczba firm korzysta z Azure do prowadzenia swoich operacji.

Google Cloud Platform

Google oferuje również swoje usługi w zakresie przetwarzania w chmurze i jest kolejnym wiodącym konkurentem. Podczas pandemii COVID-19 firma Google stała się dość znana ze swoich usług przetwarzania w chmurze i oferuje niezliczoną ilość usług na wysokim poziomie. Usługi Google obejmują pamięć masową, obliczenia, sieci, analizę danych i uczenie maszynowe. Google zapewnia również wszystkie formy przetwarzania w chmurze, IaaS, PaaS i SaaS.

Alibaba Cloud

Alibaba oferuje swoje usługi przetwarzania w chmurze głównie w Chinach i stała się jednym z głównych konkurentów. Alibaba Cloud oferuje wszystkie usługi oferowane przez swoich konkurentów, w tym analizę danych, przechowywanie danych, sieci, bezpieczeństwo, zarządzanie stronami internetowymi i usługi aplikacji. Rozwija również swoje usługi poza Chinami i szybko się rozwija.

Ogólna architektura Cloud Computing

Jest to kolejna ważna sekcja, która pomoże Państwu zrozumieć głównych graczy zaangażowanych w cloud computing. National Institute of Standards and Technology (NIST) opisał pięciu głównych graczy w chmurze obliczeniowej, które zostały przedstawione poniżej:

Dostawca usług w chmurze

Jest to osoba lub organizacja, która świadczy usługi w chmurze zainteresowanym firmom lub przedsiębiorstwom. Dostawca usług w chmurze obsługuje wszystkie informacje związane z chmurą, a cała odpowiedzialność za świadczenie usługi spoczywa na dostawcy. Dostawca usług w chmurze będzie określany jako główny dostawca, jeśli sam świadczy wszystkie usługi i nie korzysta z usług innej firmy.

Konsument chmury

Konsument jest kolejnym ważnym graczem w chmurze obliczeniowej, ponieważ to on korzysta z usług. Konsument i dostawca usług w chmurze mają bezpośredni związek, ponieważ są od siebie zależni. Konsument udaje się do dostawcy, aby zażądać usług, a może to być firma, przedsiębiorstwo lub dowolna społeczność robocza. Konsument chmury obliczeniowej jest odpowiedzialny za uiszczenie wszystkich opłat za usługi, z których korzysta. Konsument następnie dystrybuuje usługi do użytkowników końcowych, ale główną rolę odgrywa konsument chmury obliczeniowej.

Audytor chmury obliczeniowej

Audytor chmury jest oddzielnym podmiotem, który kontroluje wszystkie usługi świadczone przez dostawcę chmury. Audytor chmury jest odpowiedzialny za dostarczanie neutralnych ocen usług w chmurze, wydajności i bezpieczeństwa. Po sprawdzeniu wszystkich zabezpieczeń i wydajności chmury, audytor ma prawo do wyrażenia opinii. Audyty te są jednym z powodów, dla których dostawcy usług w chmurze zawsze starają się oferować najlepsze usługi i bezpieczeństwo konsumentom usług w chmurze, ponieważ każda negatywna opinia audytorów chmury może zaszkodzić reputacji usług.

Broker usług w chmurze

Jak wiemy, chmura obliczeniowa jest bardzo dużym systemem, a czasami dostawcy chmury są gigantycznymi firmami, do których konsumenci chmury nie mają bezpośredniego dostępu. Aby zarządzać takimi przypadkami, mamy pośredników, którzy otwierają drogę do skontaktowania się z dostawcą chmury i konsumentem chmury. Pośrednik jest w rzeczywistości odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi operacjami, bezpieczeństwem i usługami w chmurze, a także negocjuje warunki handlowe między dostawcą a konsumentem. Pośrednicy pełnią następujące główne role:

  1. Odpowiada za świadczenie i ulepszanie usług przez dostawców.
  2. Odgrywa rolę w łączeniu i integrowaniu kilku usług.
  3. Oferuje usługi od kilku dostawców i wskazuje najlepszych dostawców usług w chmurze.

Przewoźnik w chmurze

Jak sama nazwa wskazuje, przewoźnik to osoba, która transportuje usługi w chmurze między dostawcami a konsumentami. Dla każdej umowy między dostawcą a konsumentem sporządzana jest umowa, znana jako umowa o poziomie usług. Przewoźnik jest tym, który udziela gwarancji na umowę. W przypadku jej naruszenia grożą mu kary.

Cloud computing w pigułce

Podsumowując, możemy powiedzieć, że chmura obliczeniowa może być błogosławieństwem w przebraniu, a prawidłowe wykorzystanie tej technologii może prowadzić do szeregu uproszczeń w systemie. Chociaż istnieje trend w kierunku przetwarzania w chmurze, wiele firm jeszcze nie przyjęło tej technologii. Podobnie jak wszystkie inne wynalazki technologiczne, przetwarzanie w chmurze również wiąże się z licznymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Obecnie należy pracować nad wszystkimi tymi lukami i uczynić system bezpieczniejszym dla użytkowników. Gdy system będzie bezpieczniejszy, z pewnością zaobserwujemy ogromny przepływ w jego kierunku.