Κάθε μέρα που περνάει, ο κόσμος εξελίσσεται και η τεχνολογία παρουσιάζει καλύτερες επιλογές για την εκτέλεση διαφόρων εργασιών. Το Cloud Computing είναι μια τέτοια τεχνολογία που έχει επιφέρει μια τεχνολογική επανάσταση και παρέχει πολλές διευκολύνσεις σε όλους τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων και εταιρειών. Σε αυτό το άρθρο, θα ρίξουμε μια λεπτομερή ματιά στο cloud computing και στον μηχανισμό με τον οποίο λειτουργεί.

Τι είναι το cloud computing

Με απλά λόγια, το cloud computing είναι η κατά παραγγελία παροχή υπηρεσιών διαδικτύου, όπως διακομιστές, αποθήκευση, βάσεις δεδομένων, δίκτυα και νοημοσύνη. Οι εταιρείες αγοράζουν εφαρμογές που βασίζονται στο υπολογιστικό νέφος και λαμβάνουν αυτοματοποιημένες υπηρεσίες εξ αποστάσεως. Το cloud computing χρησιμοποιείται κυρίως από εταιρείες ή επιχειρήσεις που δεν θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους εγκατάσταση για διάφορους λόγους. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων προτιμά το cloud computing επειδή είναι πιο αποδοτικό, αξιόπιστο και αποτελεσματικό.

Ας πάρουμε ένα παράδειγμα: Έχετε ένα τηλεφωνικό κέντρο όπου χρειάζεστε συνεχώς διακομιστές Διαδικτύου, αποθηκευτικούς χώρους και βάσεις δεδομένων. Σας είναι αρκετά δύσκολο να οργανώσετε όλες αυτές τις υπηρεσίες σε ένα μέρος για να τις παρέχετε στους υπαλλήλους σας. Σε μια τέτοια κατάσταση, στρέφεστε στην επιλογή του cloud computing, το οποίο σας επιτρέπει να διαχειρίζεστε όλες τις υπηρεσίες διαδικτύου εξ αποστάσεως, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε γι’ αυτές.

Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους παρέχονται σε τρεις μορφές:

IaaS (Υποδομή ως υπηρεσία)

Όπως υποδηλώνει και το όνομα, σε αυτή τη μορφή υπολογιστικού νέφους παρέχεται εικονική υποδομή για τις επιχειρήσεις ώστε να πραγματοποιούν όλες τις λειτουργίες τους. Το IaaS διευκολύνει όλες τις υπηρεσίες πληροφορικής, όπως αποθήκευση, δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, εικονικοί διακομιστές, δίκτυα και ανάκτηση για τους χρήστες.

PaaS (Πλατφόρμα ως υπηρεσία)

Το PaaS είναι ένας τύπος υπηρεσίας νέφους με τον οποίο παρέχονται στους χρήστες λειτουργικά συστήματα και υπηρεσίες λογισμικού. Εάν μια εταιρεία χρησιμοποιεί μια πλατφόρμα ως υπηρεσία (PaaS), δεν θα χρειάζεται να ανησυχεί για τη συντήρηση, την επιδιόρθωση, τον προγραμματισμό και την ανανέωση του λογισμικού. Το νέφος θα αναλάβει όλες αυτές τις εργασίες.

SaaS (Λογισμικό ως υπηρεσία)

Αυτή είναι η πιο δημοφιλής μορφή υπολογιστικού νέφους, καθώς επιτρέπει σε κάθε επιχείρηση ή εταιρεία να διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου από τον πάροχο υπηρεσιών. Οι εταιρείες που έχουν νοικιάσει SaaS δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα για το λογισμικό, καθώς το νέφος παρέχει το πλήρες προϊόν.

Πλεονεκτήματα του υπολογιστικού νέφους

Υπάρχουν αμέτρητα πλεονεκτήματα που σχετίζονται με το cloud computing, και αυτά τα πλεονεκτήματα είναι ο λόγος για τον οποίο προσελκύει όλο και περισσότερη προσοχή μέρα με τη μέρα.

  • Το υπολογιστικό νέφος διευκολύνει την επεκτασιμότητα των επιχειρηματικών υπηρεσιών, επειδή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το νέφος για να κλιμακώσετε τις υπηρεσίες προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με τον φόρτο εργασίας σας.
  • Το cloud computing είναι συχνά οικονομικά αποδοτικό, επειδή το κόστος που συνεπάγεται είναι χαμηλότερο από τη δημιουργία και τη διαχείριση όλων των “εσωτερικών” λύσεων.
  • Το υπολογιστικό νέφος παρέχει όλα τα είδη υπηρεσιών σε οποιαδήποτε απομακρυσμένη τοποθεσία, μια ευλογία για τις επιχειρήσεις.
  • Χάρη στο cloud computing, όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν και να έχουν πρόσβαση σε όλες τις τελευταίες τεχνολογίες πολύ αποτελεσματικά.

Πώς λειτουργεί το cloud computing

Για να καταλάβετε καλύτερα πώς λειτουργεί το cloud computing, πρέπει πρώτα να κατανοήσετε τον όρο “cloud”. Το σύννεφο είναι ένας αποκεντρωμένος “τόπος” όπου τα δεδομένα/πληροφορίες μοιράζονται μέσω των δικτύων του Διαδικτύου. Αυτή η έννοια αποτελεί τη βάση του υπολογιστικού νέφους, όπου βάσεις δεδομένων, αποθηκευτικοί χώροι, διακομιστές και άλλες υπηρεσίες που σχετίζονται με το Διαδίκτυο χρησιμοποιούνται από κοινού για τη διεξαγωγή επιχειρήσεων.

Για να σας διευκολύνουμε, χωρίζουμε τις λειτουργίες του cloud computing σε δύο μέρη: το front-end και το back-end (επίσης γνωστά ως “client-side” και “server-side”). Το front-end είναι η πλευρά του υπολογιστικού νέφους που βρίσκεται στα χέρια των χρηστών, και αυτό το front-end είναι συνδεδεμένο με το back-end από το οποίο αντλεί όλη την ενέργεια και τους πόρους που χρειάζεται για την εκτέλεση των λειτουργιών του. Το σύστημα νέφους λειτουργεί μέσω διαφόρων συστημάτων, διακομιστών και αποθηκευτικών χώρων. Όλες οι πραγματικές εργασίες παραμένουν στο back-end και το front-end χρειάζεται απλώς μια διεπαφή που θα παρουσιάζει τα αποτελέσματα των εργασιών που εκτελούνται στο νέφος.

Επί του παρόντος, οι κυριότερες εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους είναι η Amazon (AWS), η Google (Google Drive), η Apple (iCloud), η Microsoft (Azure) και πολλές άλλες μικρότερες εταιρείες.

Υπάρχουν τρία μοντέλα λειτουργίας για το υπολογιστικό νέφος:

Δημόσιο υπολογιστικό νέφος

Σε αυτό το μοντέλο λειτουργίας, οι υπηρεσίες παρέχονται μέσω ενός δικτύου που είναι ανοικτό προς χρήση από το ευρύ κοινό. Ο καθένας μπορεί να έχει πρόσβαση στο νέφος χρησιμοποιώντας τα δικά του διαπιστευτήρια. Οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους της Amazon και της Google είναι τα κυριότερα παραδείγματα δημόσιου νέφους.

Ιδιωτικό νέφος

Όπως υποδηλώνει το όνομα, σε αυτό το μοντέλο η υποδομή του νέφους έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί για έναν και μόνο ιδιωτικό οργανισμό. Μόνο οι εταιρείες που έχουν πρόσβαση στο νέφος μπορούν να συνδεθούν σε αυτό και να εκτελέσουν τις λειτουργίες που χρειάζονται. Αυτό το μοντέλο θεωρείται μερικές φορές πιο ασφαλές και αποτελεσματικό από το δημόσιο νέφος.

Υβριδικό νέφος

Το υβριδικό νέφος είναι ένας συνδυασμός δημόσιου και ιδιωτικού νέφους. Αν και πρόκειται για συνδυασμό, τα δύο μοντέλα παραμένουν ξεχωριστές οντότητες και μπορούν να μοιράζονται πόρους μόνο σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Το κύριο πλεονέκτημα ενός υβριδικού νέφους είναι ότι επωφελείστε από την ασφάλεια και την εμπιστευτικότητα ενός ιδιωτικού νέφους. Το δημόσιο νέφος είναι πάντα στη διάθεσή σας σε περίπτωση καταστροφής δεδομένων.

Γιατί να χρησιμοποιήσετε το Cloud Computing ως επιχείρηση

Αυτή είναι η πιο σημαντική ερώτηση που θέτουν στον εαυτό τους οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων, ιδίως όσοι είναι νέοι στον τομέα. Το Cloud Computing είναι γενικά καινούργιο για τις επιχειρήσεις αυτές και παραμένουν σε σύγχυση σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής του. Ας εξηγήσουμε μερικά από τα βασικά οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η επιχείρησή σας από το cloud computing.

Πρόσβαση στην τελευταία λέξη της τεχνολογίας

Μια μυριάδα επιχειρήσεων σε όλο τον κόσμο αδυνατούν να συμβαδίσουν με τις τελευταίες τεχνολογίες. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια της πανδημίας, πολλές επιχειρήσεις δίνουν μάχη για να παραμείνουν ζωντανές και δεν έχουν τον προϋπολογισμό για να υιοθετήσουν όλες τις τελευταίες τεχνολογίες. Το υπολογιστικό νέφος προσφέρει μια πλατφόρμα για να επωφεληθείτε από τις καλύτερες και πιο πρόσφατες τεχνολογίες που χρησιμοποιούν όλες οι γιγαντιαίες εταιρείες, απλά και μόνο πληρώνοντας ένα τέλος υπηρεσιών.

Επιχειρηματική επεκτασιμότητα

Όλες οι επιχειρήσεις βιώνουν περιόδους αιχμής και περιόδους εκτός αιχμής. Η πρώτη απαίτηση κάθε επιχείρησης είναι να προσαρμόζει τις εγκαταστάσεις της στις περιόδους αιχμής, αλλά τι γίνεται όταν η δραστηριότητά της είναι αργή Πολλές επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντέξουν το κόστος του συστήματος σε τέτοιες περιόδους. Το υπολογιστικό νέφος είναι εδώ για να σας βοηθήσει, καθώς θα έχετε πάντα τη δυνατότητα κλιμάκωσης των υπηρεσιών προς τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με τις απαιτήσεις της επιχείρησής σας. Αυτό αποτελεί ευλογία για την επιχείρηση, καθώς θα τη βοηθήσει να επιβιώσει ακόμη και στις χειρότερες εποχές.

Ενημερώσεις και ενσωμάτωση

Στις μέρες μας, κάθε λογισμικό στην αγορά υπόκειται σε νέες ενημερώσεις, σχεδόν σε καθημερινή βάση. Με μια τοπική υποδομή, θα έπρεπε να ξοδέψετε πολλά χρήματα και να διατηρήσετε μια ομάδα ειδικών πληροφορικής για να παρακολουθείτε τις ενημερώσεις και την ενσωμάτωση του λογισμικού. Το υπολογιστικό νέφος μπορεί να είναι επωφελές επειδή δεν θα χρειάζεται να ανησυχείτε γι’ αυτό. Όταν έχετε μισθώσει τις υπηρεσίες μέσω υπολογιστικού νέφους, όλη η ευθύνη πέφτει στον πάροχο υπηρεσιών και θα λαμβάνετε αυτόματα όλες τις ενημερώσεις και την ενσωμάτωση στο λογισμικό σας.

Χαμηλότερο κόστος

Αυτός είναι ο κύριος παράγοντας που ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να μεταφέρουν τις δραστηριότητές τους στο υπολογιστικό νέφος. Όταν δημιουργείτε τη δική σας επιχείρηση, πρέπει να επενδύσετε ένα τεράστιο ποσό χρημάτων σε όλο τον εξοπλισμό, το υλικό και το λογισμικό. Δεν είναι δυνατό για όλες τις επιχειρήσεις ή τους νέους επιχειρηματίες να επενδύσουν τόσα πολλά. Σε μια τέτοια περίπτωση, το cloud computing σας προσφέρει την καλύτερη επιλογή, καθώς θα σας βοηθήσει να ρυθμίσετε όλο το λογισμικό και το υλικό σας χωρίς να χρειάζεται να διατηρήσετε μια ειδική ομάδα πληροφορικής.

Απεριόριστη αποθήκευση

Για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, απαιτείται τεράστιος αποθηκευτικός χώρος για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας όλων των δεδομένων της εταιρείας. Μπορεί να κοστίσει ένα τεράστιο χρηματικό ποσό για την αποθήκευση όλων των δεδομένων και των πληροφοριών σας. Και πάλι, το υπολογιστικό νέφος είναι εδώ για να σας βοηθήσει, προσφέροντάς σας απεριόριστες επιλογές αποθήκευσης σε πολύ χαμηλό κόστος. Μπορείτε εύκολα και με ασφάλεια να διαχειριστείτε όλα τα δεδομένα σας στο σύννεφο και μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα ανά πάσα στιγμή.

Ευελιξία

Το cloud computing προσφέρει ένα ακόμη πλεονέκτημα όσον αφορά την ευελιξία, επειδή οι υπηρεσίες cloud δεν περιορίζονται σε μια συγκεκριμένη τοποθεσία. Οι υπηρεσίες αυτές μπορούν να σας παρέχονται οπουδήποτε και εσείς ή οι υπάλληλοί σας μπορείτε να επωφεληθείτε από τις υπηρεσίες αυτές από οπουδήποτε.

Ποιοι είναι οι κίνδυνοι ασφαλείας του υπολογιστικού νέφους

Κάθε τεχνολογία έχει θετικές και αρνητικές πτυχές. Το ίδιο ισχύει και για το cloud computing. Παρόλο που έχει φέρει επανάσταση στον κλάδο της τεχνολογίας, εξακολουθεί να έχει ορισμένα μειονεκτήματα που πρέπει να εξεταστούν από ειδικούς προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι εμφάνισής τους. Ακολουθούν ορισμένοι από τους κύριους κινδύνους ασφαλείας που σχετίζονται με το cloud computing.

Απώλεια δεδομένων

Η απώλεια δεδομένων είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος ασφάλειας που προκαλείται από το cloud computing. Παρόλο που οι προγραμματιστές εργάζονται σκληρά για να εξαλείψουν τον κίνδυνο διαρροής δεδομένων, αυτός εξακολουθεί να υφίσταται. Όπως εξηγήσαμε προηγουμένως, το υπολογιστικό νέφος είναι αποκεντρωμένο, με όλα τα δεδομένα να βρίσκονται σε ένα μέρος. Όπως και με τις τοπικές λύσεις, υπάρχουν πιθανότητες διαγραφής ή αλλοίωσης δεδομένων λόγω προβλημάτων λογισμικού ή σκληρού δίσκου. Έχουμε επίσης μερικά παραδείγματα αποτυχιών στο σύννεφο που οδήγησαν σε απώλεια δεδομένων.

Ευτυχώς, όμως, οι υπηρεσίες νέφους που παρέχουν αποθήκευση δεδομένων έχουν γενικά κατάλληλες λύσεις για τα περισσότερα από αυτά τα ζητήματα ασφάλειας στο νέφος, όπως η διατήρηση αντιγράφων δεδομένων σε διαφορετικά φυσικά μέσα ή ακόμη και σε απομακρυσμένες τοποθεσίες. Χαρακτηριστικά ιστορικού εκδόσεων αρχείων και επαναφερόμενοι κάδοι ανακύκλωσης είναι επίσης κοινά.

Πειρατεία λογαριασμού

Το υπολογιστικό νέφος υπόκειται επίσης σε πειρατεία λογαριασμού και αρκετά ιδρύματα έχουν εκφράσει την ανησυχία τους για αυτό. Η πειρατεία λογαριασμού μπορεί να καταστεί δυνατή εάν τα διαπιστευτήρια ενός λογαριασμού κλαπούν με οποιονδήποτε τρόπο. Υπάρχει μεγάλος αριθμός χρηστών στο σύννεφο και οποιοσδήποτε θα μπορούσε να προσπαθήσει να κλέψει τον κωδικό πρόσβασης με τη βία, καθώς υπάρχουν πολλά κενά στο σύστημα. Παρόλο που καταβάλλονται προσπάθειες για την ασφάλεια του συστήματος, δεν μπορούμε να ελαχιστοποιήσουμε την απειλή της πειρατείας.

Ορατότητα

Αυτή είναι μια άλλη σημαντική απειλή που συνδέεται με το υπολογιστικό νέφος. Η πλειονότητα των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν το υπολογιστικό νέφος λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε οι εταιρείες να έχουν νοικιάσει τις υπηρεσίες και να τις έχουν επεκτείνει στους εργαζομένους τους σε ολόκληρο το σύστημά τους. Οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων έχουν πολύ μικρή ορατότητα επί των δραστηριοτήτων των εργαζομένων τους και, σύμφωνα με έρευνες, το 60% των επιχειρήσεων έχουν πολύ κακή ορατότητα.

Απειλές εκ των έσω

Μια άλλη ζωτική απειλή για το cloud computing προέρχεται από το εσωτερικό του συστήματός τους. Στο παρελθόν, έχουμε δει πολλά παραδείγματα όπου κάποιος μέσα στο σύστημα ήταν η αιτία διαρροής ή κλοπής δεδομένων. Είναι απολύτως κατανοητό ότι όλες οι εταιρείες προσπαθούν να διασφαλίσουν το σύστημα και τις λειτουργίες τους, αλλά ξεχνούν να ασχοληθούν με τα εσωτερικά ζητήματα.

Κλείδωμα προμηθευτών

Πρόκειται για μια άλλη σημαντική απειλή που θέτει το cloud computing. Όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών νέφους χρησιμοποιούν διαφορετικούς προμηθευτές για να μεταφέρουν τις υπηρεσίες τους σε διαφορετικές εταιρείες και επιχειρήσεις. Οι πάροχοι υπηρεσιών νέφους δεν μπορούν να παραμένουν πιστοί σε έναν μόνο προμηθευτή συνεχώς- θα πρέπει να αλλάξουν. Σε αυτή την περίπτωση, η ασφάλεια ολόκληρου του συστήματος θα τεθεί σε κίνδυνο, καθώς όλοι οι πάροχοι προσφέρουν διαφορετικές πλατφόρμες και δεν θα είναι εύκολη η μετάβαση από το ένα νέφος στο άλλο.

Τα παραπάνω είναι μερικές από τις κύριες απειλές ασφάλειας που σχετίζονται με το cloud computing, αλλά γίνεται πολλή δουλειά για την προστασία του συστήματος και είμαστε αισιόδοξοι ότι θα δούμε ένα πιο ασφαλές σύστημα στο εγγύς μέλλον.

Ποιοι είναι οι κύριοι ανταγωνιστές στην αγορά του cloud computing

Κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, η αγορά του Cloud Computing γνώρισε τεράστια άνθηση λόγω των αποκλεισμών σε όλο τον κόσμο. Πολλές εταιρείες εμφανίστηκαν κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Εδώ εξετάζουμε μερικούς από τους κύριους ανταγωνιστές στην αγορά του cloud computing.

Amazon Web Services (AWS)

Η Amazon Web Services είναι ο κύριος ανταγωνιστής στο cloud computing και έχει παράσχει τις καλύτερες υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης, βάσεων δεδομένων, διακομιστών και αποθήκευσης. Η AWS αναπτύσσεται καθημερινά με την εισαγωγή νέων υπηρεσιών και χαρακτηριστικών. Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των περιορισμών, η AWS ήταν η εταιρεία που παρείχε καταφύγιο σε χιλιάδες επιχειρήσεις.

Microsoft Azure

Μετά την AWS, ο πιο αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών στο υπολογιστικό νέφος είναι η Microsoft Azure. Παρέχει μια σειρά από υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των αναλυτικών, της αποθήκευσης και της δικτύωσης, και κάθε επιχείρηση μπορεί να επιλέξει την υπηρεσία που ταιριάζει στις ανάγκες της. Τα εργαλεία που προσφέρει το Microsoft Azure είναι συμβατά με όλους τους τύπους επιχειρήσεων και ένας μεγάλος αριθμός εταιρειών χρησιμοποιεί το Azure για τη λειτουργία των επιχειρήσεών του.

Πλατφόρμα Cloud της Google

Η Google προσφέρει επίσης τις υπηρεσίες της στον τομέα του υπολογιστικού νέφους και αποτελεί έναν ακόμη κορυφαίο ανταγωνιστή. Κατά τη διάρκεια του COVID-19, η Google έγινε αρκετά διάσημη για τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους της και προσφέρει μια πληθώρα υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. Οι υπηρεσίες της Google περιλαμβάνουν αποθήκευση, υπολογισμό, δικτύωση, ανάλυση δεδομένων και μηχανική μάθηση. Η Google παρέχει επίσης όλες τις μορφές υπολογιστικού νέφους, IaaS, PaaS και SaaS.

Alibaba Cloud

Η Alibaba προσφέρει τις υπηρεσίες cloud computing κυρίως στην Κίνα και έχει αναδειχθεί σε έναν από τους κύριους ανταγωνιστές της. Το Alibaba Cloud προσφέρει όλες τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι ανταγωνιστές του, όπως ανάλυση δεδομένων, αποθήκευση δεδομένων, δικτύωση, ασφάλεια, διαχείριση ιστότοπων και υπηρεσίες εφαρμογών. Επεκτείνει επίσης τις υπηρεσίες της εκτός Κίνας και αναπτύσσεται με ταχείς ρυθμούς.

Η γενική αρχιτεκτονική του Cloud Computing

Αυτή είναι μια άλλη σημαντική ενότητα που θα σας βοηθήσει να κατανοήσετε τους κύριους παίκτες που εμπλέκονται στο cloud computing. Το Εθνικό Ινστιτούτο Προτύπων και Τεχνολογίας (NIST) έχει περιγράψει τους πέντε κύριους παίκτες του cloud computing, οι οποίοι παρουσιάζονται παρακάτω:

Πάροχος νέφους

Πρόκειται για το πρόσωπο ή τον οργανισμό που παρέχει υπηρεσίες cloud σε ενδιαφερόμενες εταιρείες ή επιχειρήσεις. Ο πάροχος νέφους χειρίζεται όλες τις πληροφορίες που σχετίζονται με το νέφος και όλη η ευθύνη για την παροχή της υπηρεσίας ανήκει στον πάροχο. Ο πάροχος υπηρεσιών νέφους θα αναφέρεται ως Κύριος Πάροχος εάν παρέχει όλες τις υπηρεσίες ο ίδιος και δεν παίρνει υπηρεσίες από άλλη εταιρεία.

Καταναλωτής νέφους

Ο καταναλωτής είναι ένας άλλος σημαντικός παίκτης στο υπολογιστικό νέφος, καθώς είναι ο καταναλωτής που χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες. Ο καταναλωτής και ο πάροχος υπηρεσιών νέφους έχουν άμεση σχέση, διότι εξαρτώνται ο ένας από τον άλλον. Ο καταναλωτής πηγαίνει στον πάροχο για να ζητήσει τις υπηρεσίες, και αυτός μπορεί να είναι μια εταιρεία, μια επιχείρηση ή οποιαδήποτε κοινότητα εργασίας. Ο καταναλωτής του υπολογιστικού νέφους είναι υπεύθυνος για την πληρωμή όλων των χρεώσεων για τις υπηρεσίες που χρησιμοποιεί. Στη συνέχεια, ο καταναλωτής διανέμει τις υπηρεσίες στους τελικούς χρήστες, αλλά ο κύριος ρόλος είναι αυτός του καταναλωτή υπολογιστικού νέφους.

Ελεγκτής νέφους

Ο ελεγκτής υπολογιστικού νέφους είναι μια ξεχωριστή οντότητα που επιθεωρεί όλες τις υπηρεσίες που παρέχονται από τον πάροχο υπολογιστικού νέφους. Ένας ελεγκτής νέφους είναι υπεύθυνος για την παροχή ουδέτερων αξιολογήσεων των υπηρεσιών νέφους, των επιδόσεων και της ασφάλειας. Αφού ελέγξει όλη την ασφάλεια και τις επιδόσεις του νέφους, ο ελεγκτής έχει το δικαίωμα να εκφράσει γνώμη. Αυτοί οι έλεγχοι είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους οι πάροχοι cloud προσπαθούν πάντα να προσφέρουν τις καλύτερες υπηρεσίες και την καλύτερη ασφάλεια στους καταναλωτές cloud, καθώς οποιαδήποτε αρνητική γνώμη από τους ελεγκτές cloud μπορεί να βλάψει τη φήμη των υπηρεσιών.

Cloud Broker

Όπως γνωρίζουμε, το υπολογιστικό νέφος είναι ένα πολύ μεγάλο σύστημα και μερικές φορές οι πάροχοι νέφους είναι γιγαντιαίες εταιρείες στις οποίες οι καταναλωτές νέφους δεν μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση. Για τη διαχείριση τέτοιων περιπτώσεων, έχουμε μεσάζοντες που ανοίγουν τον δρόμο για την επαφή ενός παρόχου νέφους και ενός καταναλωτή νέφους. Ένας μεσάζων είναι στην πραγματικότητα υπεύθυνος για τη διαχείριση όλων των λειτουργιών, της ασφάλειας και των υπηρεσιών νέφους, ενώ ο μεσάζων διαπραγματεύεται επίσης τους εμπορικούς όρους μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή. Οι μεσάζοντες έχουν τους εξής κύριους ρόλους:

  1. Υπεύθυνοι για την παροχή και τη βελτίωση των υπηρεσιών από τους προμηθευτές.
  2. Παίζει ρόλο στο συνδυασμό και την ενσωμάτωση διαφόρων υπηρεσιών.
  3. Προσφέρει υπηρεσίες από διάφορους παρόχους και καθοδηγεί τους καλύτερους παρόχους υπηρεσιών νέφους.

Μεταφορέας νέφους

Όπως υποδηλώνει και το όνομα, ο μεταφορέας είναι το πρόσωπο που μεταφέρει υπηρεσίες cloud μεταξύ παρόχων και καταναλωτών. Για κάθε σύμβαση μεταξύ του προμηθευτή και του καταναλωτή καταρτίζεται μια σύμβαση, γνωστή ως Service Level Agreement. Ο μεταφορέας είναι αυτός που παρέχει εγγύηση για τη συμφωνία. Σε περίπτωση παραβίασης, αντιμετωπίζει κυρώσεις.

Το cloud computing με λίγα λόγια

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι το cloud computing θα μπορούσε να είναι μια μεταμφιεσμένη ευλογία και ότι η σωστή χρήση αυτής της τεχνολογίας θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια σειρά απλοποιήσεων στο σύστημα. Παρόλο που υπάρχει μια τάση προς το cloud computing, πολλές εταιρείες δεν έχουν ακόμη υιοθετήσει αυτή την τεχνολογία. Όπως όλες οι άλλες τεχνολογικές εφευρέσεις, έτσι και το cloud computing παρουσιάζει πολυάριθμες απειλές για την ασφάλεια. Η ανάγκη αυτή τη στιγμή είναι να δουλέψουμε πάνω σε όλα αυτά τα τρωτά σημεία και να κάνουμε το σύστημα ασφαλέστερο για τους χρήστες. Μόλις το σύστημα γίνει πιο ασφαλές, σίγουρα θα δούμε μια τεράστια ροή προς αυτό.